FINI

Automatizirana izrada Financijskih izvješća

IM Backup

Sigurna pohrana Vaših podataka

Provjerena rješenja za Vaše poslovanje

Sigurnost IT sustava

Provjera ranjivosti i sigurnosti Vašeg sustava

zadovoljnih korisnika
više od 0
Korisnička podrška kojoj vjerujete.

FINI - FINancijska Izvješća

AUTOMATIZIRANA IZRADA, ISPIS I E-PRIJENOS SVIH PROPISANIH IZVJEŠĆA ZA TVRTKE, OBRTNIKE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Mogućnost uvoza podataka iz postojećeg GFI-POD obrasca ili bilance         Priprema datoteka za slanje kroz sustav FINA i e-Porezna

        Za tvrtke

 • PD obrazac, Bilanca, Račun dobiti i gubitka, GFI-POD, PDIPO obrazac
 • Bilješke, odluke, dodatni podaci
 • Izrada završne temeljnice
 • Izvještaj o novčanom tijeku (NTI, NTD)
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Obrasci TZ, SR, šume
 • Obračun olakšica i poticaja
 • Obrasci PD-IPO, PD-NN i PD-DOP

     

        Za neprofitne organizacije

 • Pregled prihoda i rashoda (PR-RAS-NPF)
 • Bilanca
 • Godišnji fin. izvještaj      (G-PR-IZ-NPF)

       Za obrtnike

 • Izrada DOH i DOH-Z obrazaca
 • Obrasci KPI i DI

IMBackup

U svakodnevnom poslovanju često se događaju različite nezgode, kvarovi i gubitak dragocjenih podataka. U takvim trenucima želite što prije vratiti podatke iz sigurnosne kopije i nastaviti s radom. Nužno se tada nameću pitanja – da li ste redovno radili sigurnosne kopije i koliko su stari podaci koje čuvate? Ako ste sigurnosne kopije izrađivali ručno, velika je vjerojatnost da to nije bilo redovito i da nećete imati sve što ste u posljednje vrijeme radili i spremili…

Osigurajte sebi pouzdanu, lako dostupnu, svježu kopiju podataka. Naše rješenje je IMBackup – sustav za automatiziranu izradu sigurnosne kopije podataka, nastao na temelju našeg iskustva i uočenih nedostataka pri korištenju komercijalnih paketa. Na temelju Vaših potreba dizajnirat ćemo i instalirati pouzdano rješenje koje će  Vaše podatke redovno pohranjivati na sigurnu udaljenu lokaciju ili neki drugi backup uređaj, a Vi se mirno posvetite poslu.

Sigurnost IT sustava

Kako rastu potrebe za on-line poslovanjem, istovremeno raste i opasnost od neovlaštenog ‘upada’ u Vaš sustav, krađe ili uništenja vrijednih podataka. Zbog toga je od velike važnosti povremeno provjeravati sigurnost Vašeg sustava, kako bi se na vrijeme pronašle i otklonile potencijalne ranjivosti. 

Provjerite da li je Vaš IT sustav primjereno zaštićen, naš tim će rado pomoći savjetima i iskustvom.