Evidencija rada sportske udruge

Automatizirana evidencija rada sportskih udruga (klubova) kroz koju je omogućeno praćenje aktivnosti članova (evidencija prisutnosti, uplate/zaduženja, napredak, sudjelovanje u natjecanjima, liječnički pregledi), te ispis uplatnica.