Proizvodi

Evidencija rada sportske udruge

Automatizirana evidencija rada sportskih udruga (klubova) kroz koju je omogućeno praćenje aktivnosti članova (evidencija prisutnosti, uplate/zaduženja, napredak, sudjelovanje u natjecanjima, liječnički pregledi), te ispis uplatnica. Preuzimanje

IMFakture

Za male tvrtke i obrte – izrada ponuda i računa – jednostavno i brzo, sa mogućnošću prilagodbe izgleda dokumenta Vašim potrebama.

FINI

AUTOMATIZIRANA IZRADA, ISPIS I E-PRIJENOS SVIH PROPISANIH IZVJEŠĆA ZA TVRTKE, OBRTNIKE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE Priprema za slanje kroz sustav FINA i e-Porezna. PD obrazac, Bilanca, Račun dobiti i gubitka, GFI-POD, PDIPO obrazac Bilješke, odluke, dodatni podaci Izrada završne temeljnice Izvještaj o novčanom tijeku (NTI, NTD), izvještaj o promjenama kapitala Obrasci TZ, SR, šume Obračun olakšica i poticaja …

FINI Read More »

XLReporter

Ako Vas postojeći softver ne zadovoljava u potpunosti i ne možete u njemu dobiti željeno izvješće, XLReporter će to uraditi za Vas. Uz pomoć ovog rješenja moguće je ‘dohvatiti’ željene podatke iz SQL baze podataka, složiti ih prema Vašim potrebama i prenijeti u Excel datoteku koju možete odmah pregledati.