FINI

AUTOMATIZIRANA IZRADA, ISPIS I E-PRIJENOS SVIH PROPISANIH IZVJEŠĆA ZA TVRTKE, OBRTNIKE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Priprema za slanje kroz sustav FINA i e-Porezna.

 • PD obrazac, Bilanca, Račun dobiti i gubitka, GFI-POD, PDIPO obrazac
 • Bilješke, odluke, dodatni podaci
 • Izrada završne temeljnice
 • Izvještaj o novčanom tijeku (NTI, NTD), izvještaj o promjenama kapitala
 • Obrasci TZ, SR, šume
 • Obračun olakšica i poticaja
 • Obrasci PD-IPO, PD-NN i PD-DOP
 • Izrada DOH i DOH-Z obrazaca
 • Obrasci KPI i DI

Za neprofitne organizacije

 • Pregled prihoda i rashoda (PR-RAS-NPF)
 • Bilanca
 • Godišnji fin. izvještaj (G-PR-IZ-NPF)
INSTALACIJA

Preuzmite i pokrenite instalacijski program i slijedite upute na ekranu. Za ispravan rad potrebno je računalo sa instaliranim Windows 7 operativnim sustavom ili novijim, te instaliran Microsoft Excel, verzije 2000 ili novije.

Instalirani program radi 3 dana kao demo aplikacija sa svim funkcionalnostima. Kako biste nastavili s radom, kontaktirajte nas i naručite licenciranu verziju. Program podržava rad u jednokorisničkom načinu rada ili u mreži. Za upute u vezi mrežne instalacije molimo Vas da nas kontaktirate.